NVW

WOB verzoek...ze is binnen!

Ik had me al helemaal ingesteld op een extra wachttijd van een week of vier voordat ik antwoord krijg, dus des te groter mijn verrassing toen er een mooie brief met antwoorden op me lag te wachten vandaag. Het is een mooi volledig verhaal. Het is een brief van drie paginas, en je vindt hem als drie JPEG bestanden aan deze entry gekoppeld. Ik geef zelf nog even geen commentaar.

Uitstel WOB verzoek...

Vandaag kreeg ik een mooie brief van de dienst Voorlichting van het ministerie dat de beslissing voor wat betreft het aanleveren van het gevraagde met vier weken wordt uitgesteld. Er wordt naar gestreeft om voor 14 december antwoord te geven.

Nou, vooruit dan maar.

WOB verzoek is verstuurd...

Het onderstaande WOB verzoek in de vorm van de brief is afgelopen zaterdag verstuurd naar Dienst Justis. Ik heb geen algemeen contact adres van de douane weten te vinden, dus ik wacht eerst de reactie van Justis even af.

WOB verzoek is geschreven (concept)

Ik heb vandaag een mooi briefje opgesteld wat richting Dienst Justis en de Douane kan gaan. Zodra ik in de gelegenheid ben gaat het die kant op via aangetekende post, ergens in de eerste week oktober.

Intussen kunnen op en aanmerkingen op het concept nog gemaakt worden...

Update - Bigbores in de ban

Een mail van Emirto deed me er weer even aan herrinneren dat ik hier nog iets had lopen. Niet dat ik dat was vergeten, maar aangezien ook ik gewoon een baan heb waar ik nog wat aandacht aan moet besteden is het er nog niet echt van gekomen om ook inderdaad navolging te geven op hetgeen ik ben gestart. In de komende weken ga ik werken aan het WOB verzoek richting Justitie en de bleastingdienst. Emirto deed ook nog een goede suggestie, dus ook de reguliere wapenhandelaren kunnen een email verwachten met de vraag om een reactie.

Hes van Zweeden, NVW en de Big Bore geruchten - update

Zoals gezegt had Hes van Zweeden een Shinsung Career 202 op de website staan in 9mm, en die was ineens verdwenen na een kritische vraag van mijn kant. Uiteraard heb ik er nog een mailtje achteraan gestuurd met de vraag hoe dat ineens kan, echter niet in de verwachting zijnde van een antwoord. Daarom was mijn verrassing des te groter toen er wel een antwoord kwam, en wel vanmiddag.

Hes van Zweeden, NVW en de Big Bore geruchten

Wapenhandel Hes van Zweeden is een lid van de NVW. Deze vereniging van wapenhandelaren is naar verluid bezig met een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van de zogenaamde "big bore" luchtwapens. Misschien wel meer, als de geruchten inderdaad kloppen. Vreemd is het dan toch dat Hes van Zweeden "gewoon" de Shinsung Career 202 op de website had staan, die toch echt alleen in kaliber 9mm beschikbaar is.

De mail naar de NVW

Zoals hier al aangegeven is er een mail gegaan richting de NVW om omheldering te vragen over de geruchten betreffende de bigbore luchtwapens. Hieronder is de mail weergegeven:

De NVW en het vermeende ontmoedigingsbeleid op bigbores

De NVW (Nederlandse Vereniging voor de Wapenhandel) is een beetje een vreemde vereniging. Uiteraard claimen ze (o.a.) iets voor de (sport)schutter te doen, maar uiteraard zijn de leden allen afkomstig zijn uit de wapenhandel. Op de website van de vereniging is niet de vinden wie er in het bestuur zitten, er zijn geen notulen van vergadering publiekelijk beschikbaar, etc.

Syndicate content